DRIVEs preteen-aktiviteter for 10 – 12-åringer:


MestringsVenn (10 – 12 år)
MestringsVenn er et halvårig motivasjonsprogram med individuelle møter mellom medarbeider og ungdom. En MestringsVenn fra DRIVE er en tillitsperson som gir ungdommen noe å se fram til, og som gir trygghet, motivasjon, veiledning og livsmestring. MestringsVenn står godt alene som program, men er også ideelt for å komplementere de andre DRIVE-programmene, enten parallelt eller som en fortsettelse og oppfølging etter endt program.

MestringsVenn standard:
3 t. pr. uke. Ukentlig fysisk møte mellom ungdom og DRIVE-coach. Totaltid for lokal DRIVE-coach ca. 13,5 t pr. mnd.FerieCamp og WePlay er sosiale møteplasser for de unge, og er primært initiert for 10 – 12-åringer fra lavinntektsfamilier med formål om å styrke inkludering, relasjoner og positivt fellesskap. Begge aktivitetene har fokus på deltakelse, glede, lek, trivsel og fysisk aktivitet. Både FerieCamp og WePlay styrker trygghet og samhold, og forebygger at de unge føler skam og utenforskap på grunn av at de tilhører en lavinntektsfamilie. Det er mange flere enn målgruppen som deltar på aktivitetene. Dette fordi de har en betydningsfull verdi som beskyttelsesfaktor, og for å styrke verdighet og inkludering hos de som ikke har det bra og trenger DRIVE mest.


FerieCamp (10 – 12 år)
FerieCamp er et åpent og gratis ferietilbud for 10 – 12-åringer. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher.WePlay (10 – 12 år)

WePlay er et åpent og gratis aktivitetstilbud etter skoletid for 5. – 7.klassinger. Gjennomføringen skjer av lokale DRIVE-coacher.