DRIVEs programmer for ungdom i alderen 12 – 25 år:


Kjør for livet (12 – 25 år)
Kjør for livet er et klubbprogram med ukentlige kveldssamlinger for 5 – 7 ungdommer som har storeutfordringer i livet sitt. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher og hovedfokuseter bevisstgjøring, vennskap, motor og mekking. Programmet forebygger også trafikkulykker.InteresseDetektiv (12 – 25 år)

InteresseDetektiv er et klubbprogram med ukentlige kveldssamlinger for 5 – 7 ungdommer som har store utfordringer i livet sitt. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher og hovedfokuset er bevisstgjøring, vennskap, uttesting av flere aktiviteter og finne den enkeltes positive glød, lidenskap og interesse.DyreVenn (12 – 25 år)
DyreVenn er et klubbprogram med samlinger ca. hver tredje helg for 5 – 7 ungdommer som har store utfordringer i livet sitt. Gjennomføringen skjer i regionen av lokale DRIVE-coacher og hovedfokuset er bevisstgjøring, vennskap og dyr. Kan fungere godt som avlastningstilbud.StyrkeBygging (12 – 25 år)
StyrkeBygging er et lavterskeltilbud og motivasjonsprogram som består av én tre-dagers samling for grupper på 10 – 15 personer, og tre individuelle oppfølgingssamtaler i etterkant. Målgruppen er unge i alderen 12 – 25 år som har det vanskelig, og gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av DRIVE-managere fra hovedkontoret.

Programmet retter seg bl.a. mot de som har små til middels psykiske plager, føler seg annerledes og utenfor, ikke er i utdanning eller jobb, eller er uføre. Målet er å styrke motstandskraft og positiv holdning til seg selv, og bli bedre til å håndtere utfordringer og psykisk belastning.MestringsVenn (12 – 25 år)
MestringsVenn er et halvårig motivasjonsprogram med individuelle møter mellom DRIVE-medarbeider og ungdom. En MestringsVenn fra DRIVE er en tillitsperson som gir ungdommen noe å se fram til, og som gir trygghet, motivasjon, veiledning og livsmestring. MestringsVenn står godt alene som program, men er også ideelt for å komplementere de andre DRIVE-programmene, enten parallelt eller som en fortsettelse og oppfølging etter endt program. 

Det tilbys tre varianter av MestringsVenn for aldersgruppen 12-25 år:

MestringsVenn standard: 3 t. pr. uke. Ukentlig fysisk møte mellom ungdom og DRIVE-coach. Totaltid for lokal DRIVE-coach ca. 13,5 t pr. mnd.

MestringsVenn stor: 4,5 – 6 t pr. uke. Møteform og opplegg med individuell tilpasning. Totaltid for lokal DRIVE-coach 20 – 27 t pr. mnd. 

MestringsVenn mini: 45 – 50 min. pr. uke. Digital samtale mellom ungdom og DRIVE-manager fra hovedkontoret.