OPPDRAG

Gi positiv drive og inspirasjon til de unge som har det vanskeligst

Oppdraget er forretningsideen vår. Den beskriver hvordan vi skal levere på visjonen. Veien vekk fra fiendtlighet og ødeleggelser av eget liv, andres liv og samfunnet, kommer når de som har det vanskelig kan se at de har en reell mulighet til å skape seg en god framtid. Derfor er det viktig å gi de unge som har det vanskeligst en positiv drive og inspirasjon. De trenger å kjenne på en positiv tilhørighet og mestringsfølelse gjennom positive aktiviteter.

DRIVE skal gjøre det enkelt for ungdom å ta gode valg for seg selv. Vi skal gi positiv drive og inspirasjon gjennom vår ekte lidenskap. Vi skal være lagkamerater for de unge. Vi skal oppleves samlende. Vi skal bidra med veiledning, bevisstgjøring og påfyll av trygghet og positive bekreftelser. Vi skal hjelpe de unge når de har tunge perioder og redusere deres dager med nedstemthet, negativt tankekjør og følelse av meningsløshet. Vi skal se etter deres potensial og muligheter. Vi skal styrke en positiv hverdag og de unges mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv. Vi skal styrke tilhørighet og mestringsfølelse.