DAGTILBUD

DRIVE Norge har siden 2009 drevet tilpasset fritidstilbud og ulike aktivitetsprogram for barn og unge. Vårt mål er å gi positiv drive og inspirasjon til de unge som trenger det mest. Dagtilbudet er en alternativ opplæringsarena rettet mot barn og ungdom som trenger å bli sett, finne sin drive, få påfyll av gode opplevelser, øke sitt læringsutbytte og oppleve mestring. Vi har lang erfaring med barn med spesielle behov og har bred faglig kompetanse.

Vårt dagtilbud er alltid en skreddersøm og et supplement til skolen. Enten om behovet er en til en, eller om den enkelte elev passer godt inn i en mindre gruppe på 3-5, så har vi et godt tilbud å gi. Vi har også fokus på mat og ernæring - og er opptatt av å være i fysisk aktivitet.

Eierskap sikrer godt samarbeid
Vi i DRIVE vektlegger å ha trygge rammer, og finner stor verdi i å inkludere barn og unge, samt deres foresatte i planleggingen av et opplæringsløp. Vi står gjerne for transport til og fra hjemmet, da dette sikrer god kommunikasjon mellom de foresatte og oss i DRIVE. Vi deltar i ansvarsgruppemøter og er de unges representant og tillitsperson. Dette samspillet sikrer godt samarbeid med både skolen, andre forebyggende instanser og hjemmet.​

Trivsel, mestring og relasjoner
Trygge og gode voksenrelasjoner og følelsen av mestring er byggesteiner i DRIVE. Alle barn har behov for mestringsfølelse og relasjoner bygd på tillit. Dette gir vi gjennom kompetente, aktive og trygge mennesker som er motivert til å hjelpe. Vi vet at alle barn har sine styrker. For oss er det viktig å finne disse og la barn og unge prøve seg frem i et tempo og miljø som er tilpasset dem. Mye av vår styrke ligger i individuelt tilpassede opplegg med utgangspunkt i den enkeltes behov. Vi tilbyr og legger til rette for varierte aktiviteter hvor hver og en kan nå sine egne mål, enten sammen med andre barn og unge eller sammen med sin DRIVE-coach (miljøarbeider). I et trygt samspill med en voksen er det mange grenser som kan flyttes og nye, gode resultater skapes.

Unik DRIVE-arena på Ler
På Børseth Gård i Melhus har vi vårt DRIVE-senter. Her har vi et stort anlegg tilrettelagt for et trygt og inspirerende læringsmiljø. Her finnes blant annet undervisningsverksted, dansesal, kunstgressbane, ATV- og crossbane, store aktivitets- og lekeområder, turområder, fiskevann, mange ulike motoriserte kjøretøy, stor lavvo med kjøkken og mye mer. Gården har en seter i nærområdet som er et idyllisk turmål. Innendørs legger vi til rette for gode opplevelser sammen med den voksne. Både når det gjelder læringsoppgaver og annen aktivitet, så er vårt mål at alle skal finne sitt mestringsnivå og sin drive!

Søk om plass ved DRIVE dagtilbud

Nå har vi åpnet for at du som kontaktperson ved skolen kan søke om plass ved DRIVE sitt dagtilbud for din elev.

Ved å sende inn søknadsskjemaet er du innforstått med at tildeling av plass ved DRIVE dagtilbud gjelder for ett semester (høst eller vår), og har en pris fra 1975,- per dag. Kontrakt for signering vil bli oversendt til skolens kontaktperson ved tildeling. Søknader vurderes fortløpende.

Klikk her for å søke
NASJONALE  PARTNERE: