DRIVES PROGRAM OG AKTIVITETER

DRIVE jobber målrettet mot utvalgte små grupper og enkeltpersoner som har det vanskelig. Men én størrelse passer ikke alle. Derfor har DRIVE skreddersydde programmer og aktiviteter tilpasset alle i målgruppen.

DRIVE har fem programmer for ungdom i alderen 12 – 25 år:

Kjør for livet er et klubbprogram med fokus på bevisstgjøring, trafikksikkerhet, motor og mekking.InteresseDetektiv
er et klubbprogram med fokus på vennskap og uttesting av aktiviteter for å finne sin lidenskap og interesse.DyreVenn
er et klubbprogram med fokus på vennskap og dyr. DyreVenn kan også kombineres som et avlastningstilbud.StyrkeBygging
er et lavterskeltilbud og motivasjonsprogram med mål om å styrke motstandskraft og positiv holdning til seg selv, og bli bedre til å håndtere utfordringer og psykisk belastning.MestringsVenn
er en tillitsperson som gir ungdommen noe å se fram til, og som gir trygghet, motivasjon, veiledning og livsmestring.


Les mer om alle programmene >


DRIVE har tre preteen-aktiviteter for 10 – 12-åringer:

MestringsVenn er en tillitsperson som gir ungdommen noe å se fram til, og som gir trygghet, motivasjon, veiledning og livsmestring.FerieCamp
er et åpent og gratis ferietilbud for 10 – 12-åringer.WePlay
er et åpent og gratis aktivitetstilbud etter skoletid for 5. – 7.klassinger.


Les mer om alle programmene >