PROGRAM OG AKTIVITETER

DRIVE jobber målrettet mot utvalgte små grupper og enkeltpersoner som trenger det mest. Men én størrelse passer ikke alle. Derfor har DRIVE skreddersydde programmer og aktiviteter tilpasset alle i målgruppen.

DRIVE har fire programmer for barn og unge i alderen 10 – 25 år:

Kjør for livet (12 – 25 år)
Kjør for livet er et klubbprogram med ukentlige kveldssamlinger for ungdommer som trenger å finne sin drive og være en del av et positivt lag. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher og hovedfokuset er bevisstgjøring, vennskap, motor og mekking. Programmet forebygger også trafikkulykker.DRIVECamp (12 - 25 år)
DRIVECamp er et tidsbegrenset program der utvalgte barn og unge får en introduksjon til DRIVE og til våre to hovedprogrammer Kjør for livet og WePlay. DRIVE Camp arrangeres flere steder i landet i samarbeid med blant annet næringsliv og kommuner. DRIVECamp har som mål og skape positive opplevelser, samhold, mestring, nysgjerrighet, lek og glede. DRIVECamp drives av erfarne DRIVE-coacher.WePlay (5. - 7. trinn)
Gjennom aktivitetsprogrammet WePlay legger DRIVE til rette for at barn på 5. – 7. trinn skal oppleve å bli inkludert i et godt lag, utfolde seg i fysisk aktivitet og ha det morsomt sammen. I WePlay er alle velkommen uavhengig av bakgrunn. Det stilles ingen krav om forkunnskap eller utstyr for å bli med, og tilbudet er gratis for de som deltar. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher.
FerieCamp (5. - 7. trinn)
FerieCamp er et åpent aktivitetstilbud som driftes når skolen har ferie, og det legges til rette for at barna skal oppleve å bli inkludert i et godt lag, utfolde seg i fysisk aktivitet og ha det morsomt sammen. Samlingene går over en tidsbegrenset periode. Det er gratis å delta på FerieCamp, og det er åpent for gutter og jenter fra 5. – 7.  trinn, uavhengig av bakgrunn. Det stilles ingen krav om forkunnskap eller utstyr for å bli med, og tilbudet er gratis for de som deltar. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher.    


Klikk her for å lese om vårt dagtilbud.

NASJONALE  PARTNERE: