DRIVES PROGRAM OG AKTIVITETER

DRIVE jobber målrettet mot utvalgte små grupper og enkeltpersoner som har det vanskelig. Men én størrelse passer ikke alle. Derfor har DRIVE skreddersydde programmer og aktiviteter tilpasset alle i målgruppen.

DRIVE har fem programmer for ungdom i alderen 12 – 25 år:

Kjør for livet (12 – 25 år)
Kjør for livet er et klubbprogram med ukentlige kveldssamlinger for 5 – 7 ungdommer som har storeutfordringer i livet sitt. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher og hovedfokuseter bevisstgjøring, vennskap, motor og mekking. Programmet forebygger også trafikkulykker.InteresseDetektiv (12 – 25 år)
InteresseDetektiv er et klubbprogram med ukentlige kveldssamlinger for 5 – 7 ungdommer som har store utfordringer i livet sitt. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher og hovedfokuset er bevisstgjøring, vennskap, uttesting av flere aktiviteter og finne den enkeltes positive glød, lidenskap og interesse.DyreVenn (12 – 25 år)
DyreVenn er et klubbprogram med samlinger ca. hver tredje helg for 5 – 7 ungdommer som har store utfordringer i livet sitt. Gjennomføringen skjer i regionen av lokale DRIVE-coacher og hovedfokuset er bevisstgjøring, vennskap og dyr. Kan fungere godt som avlastningstilbud.StyrkeBygging (12 – 25 år)
StyrkeBygging er et lavterskeltilbud og motivasjonsprogram som består av én tre-dagers samling for grupper på 10 – 15 personer, og tre individuelle oppfølgingssamtaler i etterkant. Målgruppen er unge i alderen 12 – 25 år som har det vanskelig, og gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av DRIVE-managere fra hovedkontoret.

Programmet retter seg bl.a. mot de som har små til middels psykiske plager, føler seg annerledes og utenfor, ikke er i utdanning eller jobb, eller er uføre. Målet er å styrke motstandskraft og positiv holdning til seg selv, og bli bedre til å håndtere utfordringer og psykisk belastning.MestringsVenn (12 – 25 år)
MestringsVenn er et halvårig motivasjonsprogram med individuelle møter mellom DRIVE-medarbeider og ungdom. En MestringsVenn fra DRIVE er en tillitsperson som gir ungdommen noe å se fram til, og som gir trygghet, motivasjon, veiledning og livsmestring. MestringsVenn står godt alene som program, men er også ideelt for å komplementere de andre DRIVE-programmene, enten parallelt eller som en fortsettelse og oppfølging etter endt program. 

Det tilbys tre varianter av MestringsVenn for aldersgruppen 12-25 år:

MestringsVenn standard: 3 t. pr. uke. Ukentlig fysisk møte mellom ungdom og DRIVE-coach. Totaltid for lokal DRIVE-coach ca. 13,5 t pr. mnd.

MestringsVenn stor: 4,5 – 6 t pr. uke. Møteform og opplegg med individuell tilpasning. Totaltid for lokal DRIVE-coach 20 – 27 t pr. mnd. 

MestringsVenn mini: 45 – 50 min. pr. uke. Digital samtale mellom ungdom og DRIVE-manager fra hovedkontoret.DRIVE har tre preteen-aktiviteter for 10 – 12-åringer:

MestringsVenn (10 – 12 år)
MestringsVenn er et halvårig motivasjonsprogram med individuelle møter mellom medarbeider og ungdom. En MestringsVenn fra DRIVE er en tillitsperson som gir ungdommen noe å se fram til, og som gir trygghet, motivasjon, veiledning og livsmestring. MestringsVenn står godt alene som program, men er også ideelt for å komplementere de andre DRIVE-programmene, enten parallelt eller som en fortsettelse og oppfølging etter endt program.

MestringsVenn standard:
3 t. pr. uke. Ukentlig fysisk møte mellom ungdom og DRIVE-coach. Totaltid for lokal DRIVE-coach ca. 13,5 t pr. mnd.FerieCamp og WePlay
er sosiale møteplasser for de unge, og er primært initiert for 10 – 12-åringer fra lavinntektsfamilier med formål om å styrke inkludering, relasjoner og positivt fellesskap. Begge aktivitetene har fokus på deltakelse, glede, lek, trivsel og fysisk aktivitet. Både FerieCamp og WePlay styrker trygghet og samhold, og forebygger at de unge føler skam og utenforskap på grunn av at de tilhører en lavinntektsfamilie. Det er mange flere enn målgruppen som deltar på aktivitetene. Dette fordi de har en betydningsfull verdi som beskyttelsesfaktor, og for å styrke verdighet og inkludering hos de som ikke har det bra og trenger DRIVE mest.


FerieCamp (10 – 12 år)
FerieCamp er et åpent og gratis ferietilbud for 10 – 12-åringer. Gjennomføringen skjer i lokalsamfunnet av lokale DRIVE-coacher.WePlay (10 – 12 år)
WePlay er et åpent og gratis aktivitetstilbud etter skoletid for 5. – 7.klassinger. Gjennomføringen skjer av lokale DRIVE-coacher.