VÅRT SAMARBEID MED SAFEDRIVE
Safedrive er Norges største fellesskap langs veien, og gjennom deres varslingsenhet kan bilister passe på hverandre ved å enkelt dele informasjon om mulige farer de møter på sin egen kjøretur, enten det er dyr, eller andre hindringer.

Hvert år sender deres enheter ut over 1.000.000 varsler, hvorav dyr og hindringer utgjør over 80 prosent. Dette bidrar til å redusere hastigheten generelt. Høy fart er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker, og det er en ubestridelig sannhet som vi alle er enige om å gjøre noe med.

Som nasjonal partner skal Safedrive tilrettelegge for program og aktiviteter for barn og unge i alderen 10-25 år. Målet bak disse tiltakene er å redusere utenforskap, psykiske vansker og risikoatferd, ved å styrke mestringsfølelse, positive interesser og tilhørighet gjennom et inkluderende fellesskap. Safedrive har signert en avtale med DRIVE som strekker seg ut 2026, noe som gir oss god forutsigbarhet til å jobbe med barn og unge i årene som kommer.

– Vi er rett og slett rørt over det fantastiske arbeidet DRIVE gjør, og ser frem til å kunne være en aktiv medspiller i tiden fremover

Magnus Wester
Daglig leder, Safedrive
NASJONALE  PARTNERE: