Bli en godkjent DRIVE-bedrift

- sammen for et tryggere lokalsamfunn

 DRIVE Norge jobber for å fremme tryggere lokalsamfunn gjennom ulike aktiviteter og programmer rettet inn mot barn og ungdom opp til 25 år. Siden 2009 har Veritas og Sintef dokumentert solid effekt av DRIVE sitt arbeid som nå er etablert i mer enn 80 kommuner.

Hver krone som investeres i DRIVE, gir minimum sju kroner tilbake i tilført samfunnsnytte.
- Veritas

Næringslivet spiller en helt sentral rolle i ethvert lokalsamfunn og arbeidet med et fredelig samfunn er forankret i FNs bærekraftmål nr. 16. I tillegg er samarbeid for å nå målene er viktig faktor som er forankret i FN's bærekraftmål nr. 17.

Gjennom eksisterende lover og regler, har næringslivet et klart og tydelig ansvar for å bidra til å skape trygge omgivelser for både ansatte og andre. Godkjenningsordningen «DRIVE-bedrift» gir ikke bedriften noen nye krav eller forpliktelser, men sikrer at bedriftens ledelse og ansatte har et bevisst forhold til samarbeidet internt og rollen bedriften spiller i lokalsamfunnet.

Hva får en godkjent DRIVE-bedrift?

DRIVE er opptatt av å jobbe hardt for at en hver DRIVE-bedrift skal oppleve godkjenningen som verdifull, både for sin egen del og som del i å ta et tydelig samfunnsansvar i sitt eget lokalsamfunn.

Bygg laget, bli en DRIVE-bedrift og bidra til et tryggere lokalsamfunn!

Klikk her for å bli en godkjent DRIVE-bedrift

Nasjonale partnere

Situne AS leverer et bredt spekter av ingeniørtjenester for motorsport, offshore og andre krevende bransjer. Spesialkompetanse innen elektronikkutvikling og software. Selskapet ble startet i 2001 og holder til på Bøn i Eidsvoll.
Mählers er Nordens største produsent av utstyr til vedlikehold
av vinterveier. Bedriften ble grunnlagt i 1895, og har sin
fabrikk i Sverige. Mählers sin avdeling i Norge ble startet opp i 2014, og har hovedkontor på Ler.
BMsport ble etablert i 2008, da de bygde og solgte ulike løpsbiler til konkurranseformål frem til 2013. Lidenskapen for
bil har utviklet seg - og nå bistår de deg som er på jakt etter
ditt neste kjøretøy fra sine lokaler ved E6 på Ler.
Safedrive har på kort tid blitt Norges største fellesskap langs veien. Med over 70.000 som varsler hverandre om farer og hindringer vet vi alltid hva som venter rundt neste sving. Safedrive ble etablert i 2016 og har sitt hovedkontor i Namsos.

Godkjente DRIVE-bedrifter

AriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logo