Bli en godkjent DRIVE-bedrift

- sammen for et tryggere lokalsamfunn

 DRIVE Norge jobber for å fremme tryggere lokalsamfunn gjennom ulike aktiviteter og programmer rettet inn mot barn og ungdom opp til 25 år. Siden 2009 har Veritas og Sintef dokumentert solid effekt av DRIVE sitt arbeid som nå er etablert i mer enn 80 kommuner.

Hver krone som investeres i DRIVE, gir minimum sju kroner tilbake i tilført samfunnsnytte.
- Veritas

Næringslivet spiller en helt sentral rolle i ethvert lokalsamfunn og arbeidet med et fredelig samfunn er forankret i FNs bærekraftmål nr. 16. I tillegg er samarbeid for å nå målene er viktig faktor som er forankret i FN's bærekraftmål nr. 17.

Gjennom eksisterende lover og regler, har næringslivet et klart og tydelig ansvar for å bidra til å skape trygge omgivelser for både ansatte og andre. Godkjenningsordningen «DRIVE-bedrift» gir ikke bedriften noen nye krav eller forpliktelser, men sikrer at bedriftens ledelse og ansatte har et bevisst forhold til samarbeidet internt og rollen bedriften spiller i lokalsamfunnet.

Hva får en godkjent DRIVE-bedrift?

DRIVE er opptatt av å jobbe hardt for at en hver DRIVE-bedrift skal oppleve godkjenningen som verdifull, både for sin egen del og som del i å ta et tydelig samfunnsansvar i sitt eget lokalsamfunn.

Bygg laget, bli en DRIVE-bedrift og bidra til et tryggere lokalsamfunn!

Klikk her for å bli en godkjent DRIVE-bedrift

Godkjente DRIVE-bedrifter

AriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logo
NASJONALE  PARTNERE: