DRIVE skal være den beste organisasjonen til å gjøre en positiv endring i livet for ungdom som trenger det aller mest.

I 2023 hadde vi 16 730 barn og unge inne i et av våre aktivitetsprogram
i 84 kommuner

HVORFOR DRIVE

Motivasjonen bak DRIVE er å redusere utenforskap, psykiske vansker, kriminalitet, voldelig ekstremisme, trafikkulykker og risikofaktorer for problemutvikling.

HISTORIEN

Grunnlegger er Knut Ove Børseth, tidligere europamester i rallycross. Oppstarten var i 2009 og virksomheten ble til Kjør for livet. I 2021 ble virksomheten omskapt til DRIVE.

Les mer >

VISJON OG OPPDRAG

DRIVE skal fremme tryggere lokalsamfunn, gjennom å gi drive og inspirasjon til unge som trenger det mest.

Tanken bak visjonen er at den enkelt skal beskrive hvorfor DRIVE eksisterer. Visjonen skal fungere som et framtidsbilde på DRIVE og en inspirasjon, ledestjerne og veiviser for DRIVEs medarbeidere og støttespillere. 

Visjonen er formulert slik at den fungerer både som et kortsiktig mål og som et langsiktig mål som fortsetter i det uendelige. 

Oppdraget er forretningsideen vår. Den beskriver hvordan vi skal levere på visjonen. Veien vekk fra fiendtlighet og ødeleggelser av eget liv, andres liv og samfunnet, kommer når de som har det vanskelig kan se at de har en reell mulighet til å skape seg en god framtid. Derfor er det viktig å gi unge som trenger det mest en positiv drive og inspirasjon. De trenger å kjenne på en positiv tilhørighet og mestringsfølelse gjennom positive aktiviteter.

DRIVE skal gjøre det enkelt for ungdom å ta gode valg for seg selv. Vi skal gi positiv drive og inspirasjon gjennom vår ekte lidenskap. Vi skal være lagkamerater for de unge. Vi skal oppleves samlende. Vi skal bidra med veiledning, bevisstgjøring og påfyll av trygghet og positive bekreftelser. Vi skal hjelpe de unge når de har tunge perioder og redusere deres dager med nedstemthet, negativt tankekjør og følelse av meningsløshet. Vi skal se etter deres potensial og muligheter. Vi skal styrke en positiv hverdag og de unges mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv. Vi skal styrke tilhørighet og mestringsfølelse.


THE DRIVE-WAY

The DRIVE-way skal være kjennetegnet på alt DRIVE gjør.

NASJONALE  PARTNERE: