DRIVE gives protective
              factors to youth at risk

FILOSOFIEN

Find your DRIVE & Stronger together

DRIVE-filosofien skal bidra til å tydeliggjøre og synliggjøre at de unge er mer unike enn hva de selv tror. Dette kan gjøres gjennom egen kraft og gjennom andres kraft. DRIVE-filosofien består derfor av to deler: Find your DRIVE på individnivå og Stronger together på gruppenivå. Find your DRIVE er linket til mestringsfølelse og Stronger together er linket til tilhørighet. Det å styrke både mestringsfølelse og tilhørighet dobler beskyttelsesfaktorene. Beskyttelsesfaktorer er hva som gjør oss motstandsdyktige og sterke nok til å håndtere motgang, avvisning, nederlag, stress og negative hendelser.

Find your DRIVE-delen bidrar til at de unge blir bedre kjent med seg selv. De blir kjent med når det er de har det bra, og hva som er deres styrker, verdier og grunnleggende behov. Find your DRIVE bidrar også til at de unge finner positive interesser, mestringsarenaer og mål.

Stronger together
-delen omhandler gruppemekanismer og fellesskapets kraft, og hvordan vi ser andre og hvordan vi tar andre på alvor.

DRIVE har 2 x 26 «triggere» som skal bidra til å styrke de unges drive og mestringsfølelse. Når de unge opplever noen av Stronger together-triggerne fra sine omgivelser, og når de selv etterlever de fleste av Find your DRIVE-triggerne, styrker det godt humør, energi, lykke, læringsevne, pågangsmot, indre ro og psykisk stabilitet. Triggerne reduserer sykdom, stress, sinne irritasjon, følelsesmessig ustabilitet, angst og depresjon.

DRIVE-filosofiens 26 Find your DRIVE-triggere er en oppskrift på hvordan du kan ta vare på deg selv og styrke egen motstandskraft uavhengig av fellesskapet og andre.


DRIVE-filosofiens 26 Stronger together-triggere
skal skape tilhørighetsfølelse og trygge team. Dette er en oppskrift på hvordan fellesskapet kan styrke andres motstandskraft.

NASJONALE  PARTNERE: