VÅRT SAMARBEID MED NORSK KYLLING
Norsk Kylling drifter en helintegrert verdikjede for bærekraftig produksjon av kylling. Sammen med 138 bønder i Midt-Norge leverer vi sunn og trygg mat av høy kvalitet. I 2022 ble vi den første produsenten i verden til å legge om hele produksjonen etter den internasjonale dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC). Norsk Kylling AS er 100 % eid av REMA 1000 og har store ambisjoner for vekst og utvikling.

Som nasjonal partner i DRIVE bidrar Norsk Kylling til at barn ved Støren barneskole kan delta i vårt aktivitetsprogram WePlay  - én gang i uken. Takket være dette samarbeidet kan barna glede seg over tilbudet ut 2024.

– WePlay er et viktig prosjekt for barn og unge, og for oss er dette sosial bærekraft satt i system. Vi ønsker å bidra og være en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet, og er glade for å bidra til at flere barn får oppleve å bli inkludert, drive med fysisk aktivitet og ha det morsomt sammen, samtidig som de får kjenne på mestringsfølelse, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Hilde Talseth.

– Vi ønsker å bidra og være en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet, og er glade for å bidra til at flere barn får oppleve å bli inkludert, drive med fysisk aktivitet og ha det morsomt sammen, samtidig som de får kjenne på mestringsfølelse

Hilde Talseth
Adm. direktør, Norsk Kylling
NASJONALE  PARTNERE: