HISTORIEN

Grunnlegger er Knut Ove Børseth, tidligere europamester i rallycross. Oppstarten var i 2009 og virksomheten ble til Kjør for livet. I 2021 ble virksomheten omskapt til DRIVE.

Da Knut Ove kom hjem som europamester i rallycross i 2009 ble han oppsøkt av ungdom som mistrivdes på skolen. Som forbilde og rollemodell møtte han ulike uorganiserte ungdommer som manglet et team å være en del av. Dette inspirerte ham til å kunne gjøre en forskjell for sårbar ungdom. Knut Ove sin drivkraft ble å hjelpe de unge som hadde det vanskelig i livet gjennom å tilby dem et team og en motor- og mekkeklubb. Det ble til virksomheten Kjør for livet.

Knut Ove inviterte sårbar ungdom inn i små team og la til rette for interessante og spennende aktiviteter der alle ble sett og fikk oppleve mestring. Alt organisert av lojale og trygge voksenpersoner. Unike historier ble skapt, som dokumenterte det markante behovet og at filosofien til Knut Ove faktisk fungerte. Hver enkelt ungdom fikk på sin individuelle måte finne sin positive drive og inspirasjon i et trygt team.

Etter over 12 års erfaring og et «annerledes-år» der pandemien hadde satt merkbare spor, tok Knut Ove i januar 2021 kontakt med grunnleggeren av MOT, Atle Vårvik. Knut Ove ønsket Atle som makker og medskaper for å løfte virksomheten til nye høyder. Med Atle Vårvik i førersetet ble virksomheten i løpet av 2021 omskapt. Navnet ble endret til DRIVE, og nye DRIVE-programmer, DRIVE-filosofien og DRIVE-konseptet ble utviklet. Med dette ble også grunnlaget lagt for å bli en sterk nasjonal merkevare.

NASJONALE  PARTNERE: