DRIVE – et nytt og annerledes bedriftsnettverk

DRIVE Norge jobber for å fremme et fredeligere lokalsamfunn gjennom ulike aktiviteter og programmer rettet inn mot barn og ungdom opp til 25 år. Siden 2009, har Veritas og Sintef dokumentert solid effekt av DRIVE sitt arbeid som nå er etablert i flere enn 65 kommuner.

Visjonen er formulert slik at den fungerer både som et kortsiktig mål og som et langsiktig mål som fortsetter i det uendelige. Nå etablerer vi et eget bedriftsnettverk for næringslivspartnere som ønsker å assosiere seg med. DRIVE og som er opptatt av å skape et fredelig og trygt lokalsamfunn. Som DRIVE-partner blir din bedrift med i et uformelt nettverk hvor verdifulle relasjoner skapes mellom mennesker som ønsker å gjøre en forskjell, både for sin egen del og sitt eget lokalsamfunn.

Hva inkluderer et DRIVE-medlemskap?

Og: Som DRIVE-partner er din bedrift med på å realisere en årlig gratis DRIVE-Camp for ungdom i din kommune.

DRIVE er opptatt av å jobbe hardt for at hver medlemsbedrift skal oppleve medlemskapet som verdifullt, både for sin egen del og som del i å ta et tydelig samfunnsansvar i sitt  lokalsamfunn.

Pris: kr.2.500,- pr mnd (12 mnd binding)