VISJON

Fremme fredeligere samfunn

Tanken bak visjonen er at den enkelt skal beskrive hvorfor DRIVE eksisterer. Visjonen skal fungere som et framtidsbilde på DRIVE og en inspirasjon, ledestjerne og veiviser for DRIVEs medarbeidere og støttespillere.

Visjonen er formulert slik at den fungerer både som et kortsiktig mål og som et langsiktig mål som fortsetter i det uendelige.

«Samfunn» kan være både lokalsamfunn og verden.

For DRIVE handler «fredeligere samfunn» om å forsterke sunne og positive mellommenneskelige relasjoner, uten fiendtlighet og voldelig ekstremisme, konflikt og kriminalitet. Fredeligere samfunn er omgivelser som ikke utgjør en fare for grusomme handlinger. Fredelig kan også brukes om en følelse av indre harmoni. Den følelsen er viktig for de unge som har det vanskeligst. Mange i DRIVEs målgruppe har det ikke bra i livet sitt og mangler indre ro og et positivt innhold i livet.

Kjennetegn på mange av de voksne menneskene som er årsak til at det ikke er fredelige samfunn, er at de har tilhørt de unge som har det vanskeligst. Fredeligere samfunn starter derfor med å bygge de unge. Det handler om å gi dem et positivt innhold i livet. Dersom mennesker blir sett og får oppmerksomhet for positive aktiviteter i ung alder, har de mindre behov for å få verdens oppmerksomhet for negative og ødeleggende aktiviteter i voksen alder. Det betyr at fredeligere samfunn er noe som må bygges nedenfra, før krisene kommer og før de ødeleggende handlingene skjer. Det dreier seg om aktiviteter og dialog, og ikke minst om å ha positive opplevelser sammen i ung alder. Å fremme fredelige samfunn handler om langvarig innsats og investeringer i dialog, tillit og respekt for hverandre. Veien fram mot fredeligere samfunn handler blant annet om å forsterke inkluderende lokalsamfunn, spesielt for de unge som ikke passer inn eller har det vanskelig.

Å fremme fredeligere samfunn handler om økt toleranse. De som har det vanskeligst har ofte kjent på diskriminering. Det blir fredeligere samfunn når de som har det vanskeligst har følelsen av de er like mye verdt som de andre, og når deres grunnleggende behov blir ivaretatt.

Ordet fred kommer fra norrønt friðr som betyr «kjærlighet», og «fred» og er beslektet med ordet fri.